THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

  STK: 889898688888
  Chủ tài khoản: Chung Hải Bằng
  Chi Nhánh: MB Bank – Ngân hàng Quân đội

  STK: 33010000064153
  Chủ tài khoản: Chung Hải Bằng
  Chi Nhánh: BIDV – chi nhánh Cao Bằng

  STK: 19029625626012
  Chủ tài khoản: Chung Hải Bằng
  Chi Nhánh: Techcombank – TMCP Kỹ thương Việt Nam

  STK: 1500205731809
  Chủ tài khoản: Chung Hải Bằng
  Chi Nhánh: Agribank – chi nhánh Hà Nội